תמונות נבחרות של דמויות עיירתנו

הרב מוניש מרגליות רבה של קרסנוברוד משנת 1924 ועד השואה .

הרב מוניש מרגליות רבה של קרסנוברוד משנת 1924 ועד השואה .

ר' שמואל גורטלר הי"ד בשיחה עם הרוזן פודקובסקי בעניין השחיטה.

ר’ שמואל גורטלר הי”ד בשיחה עם הרוזן פודקובסקי בעניין השחיטה.

משה פישל ז"ל ניצול שואה שכתב זכרונות מהשואה בספר "קרסנוברוד".

משה פישל ז”ל ניצול שואה שכתב זכרונות מהשואה בספר “קרסנוברוד”.

א.ג.קופרשטיין -כפר חיטקוב

א.ג.קופרשטיין -כפר חיטקוב

משהל'ה סופר ז"ל דמות שם דבר בקרסנוברוד.

משהל’ה סופר ז”ל דמות שם דבר בקרסנוברוד.

ר' משה לייב בורג ז"ל

ר’ משה לייב בורג ז”ל

חנוך אונציג הי"ד

חנוך אונציג הי”ד

ר' אהרון לוכפלד ז"ל

ר’ אהרון לוכפלד ז”ל

האזכרה לקדושי קרסנוברוד שהתקיימה בישראל בט"ו בחשוון תשט"ז- 1955

האזכרה לקדושי קרסנוברוד שהתקיימה בישראל בט”ו בחשוון תשט”ז- 1955

דוד בן יחזקאל(יעקב ברס) ואביגדור רינד בצבא הצארי

דוד בן יחזקאל(יעקב ברס) ואביגדור רינד בצבא הצארי