תמונות מקרסנוברוד לפני מלחמת העולם השניה

תמונות של בתי העץ 

%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%932                                                    בית הכנסת של קרסנוברוד

בית הכנסת של העיירה .    %d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%934

%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%936%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%937%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%939%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%939%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9310%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9311הבית בו נולדתי לפי הזכרון של אחי 001 (2)    בבית עם הגג האדום נולדתי אני פרל שרה ואחי שלום שורצברג והבית שליד הוא של סבי וסבתי  יונה  וגיטל אלבאום מצד אמי חנה שורצברג.

 

 

capture7

 

 

%d7%a7%d7%a8%d7%a1%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%931

הבית של משפחתי אלבאום 001תמונת הבית של משפחתי אלבאום בקרסנוברוד שעמד עד  פרוץ מלחמת העולם השנייה ברח’ רינק 86 שאותו צייר יצחק בורג ז”ל על פי זיכרונו. בית הוריו של יצחק עמד בסמוך לבית הזה.